FAHP: Steun aan publicaties en objecten

Het Erfgoedplatform Apeldoorn (EPA) ondersteunt ook initiatieven behoeve van het realiseren van publicaties en renovatie en herplaatsen van objecten die te maken hebben met het erfgoed in Apeldoorn.

Zij doet dit o.a. via het Fonds Apeldoornse Historische Publicaties  (FAHP) Via dit fonds wordt een bijdrage geleverd en een extra stimulans gegeven aan nieuwe historische publicaties over Apeldoorn. Er is veel belangstelling voor lokale geschiedenis. Dat kan via activiteiten, maar ook via publicaties.

Het fonds is in het verleden door de gemeente Apeldoorn gestart, maar was nagenoeg leeg. Het Erfgoedplatform heeft het fonds opnieuw gevoed met een bijdrage van €10.000,- en probeert via andere wegen (bv middels crowd funding of schenkingen) het fonds verder te laten groeien.
Daarmee kan het een stimulans bieden om meer informatie over de rijke Apeldoornse geschiedenis te publiceren.

dorpstraat hotel de veluwe

ANBI Verklaring

Lees hier de criteria en de procedure.

------------------------------------------------------------------------------------

Bekijk hieronder de - met hulp van het fonds - gerealiseerde publicaties en objecten

 

Stiekem trots op Apeldoorn

thumb Wat is Apeldoorn nou eigenlijk, een stad of een dorp? Dit boek doet een poging het karakter, het eigene van Apeldoorn te doorgronden. Dat gebeurt aan de hand van anekdotische verhalen over het verleden van Apeldoorn, van opiniërende epistels van de …

Lees verder

Geschiedenis van het Apeldoorns Kanaal

thumb Eeuwenlang telt de Veluwe economisch, landschappelijk en geografisch niet mee. Een achtergebleven en woest gebied, moeilijk begaanbaar. In kleine dorpen en buurtschappen proberen keuterboertjes het hoofd boven water te houden op de schrale en …

Lees verder

Gaslantaarn

thumb De Vereniging Oud Apeldoorn (VOA) heeft tijdens het festival 'Gemaakt in Apeldoorn' in 2016 een oude gaslantaarn, die ooit in Apeldoorn heeft gestaan, gekregen van de familie Wardenier uit IJmuiden. De opa van schenker Jaap Wardenier, was directielid …

Lees verder

Voor en tijdens de oorlog

thumb Belevenissen van een jongmens uit Apeldoorn, opgetekend door Maut Kool. Maut Kool heeft Duitsland nog als vakantieland gekend voor Hitler aan de macht kwam. Hij zag hoe veel Duitsers in de crisisjaren Hitler het voordeel van de twijfel gaven. Met …

Lees verder

Moed en overmoed

thumb Een biografie van burgemeester D.F. Pont (1893-1963) geschreven door Jan de Roos en Thea de Roos-van Rooden. Dirk Frans Pont (1893-1963) was burgemeester van Uithoorn, Hillegom en Apeldoorn. Onder zijn ambtbroeders was hij een buitenbeentje, een …

Lees verder

Groen door Oranje

thumb Een historische zwerftocht door de Koninklijke Houtvesterij Het Loo 1900 1960, geschreven door Berthus en Ini Maassen – te Brake. Groen door Oranje is een eerbetoon aan die generaties arbeiders én kinderen die van de paarse Veluwe een groene hebben …

Lees verder

Vensters op het verleden van Apeldoorn

thumb Apeldoorn heeft een boeiende geschiedenis, het is een stad vol verhalen, over de vroegste tijden, de middeleeuwen en latere tijden, tot op de dag van vandaag. Vijftig verhalen die de historicus en publicist Wim H. Nijhof heeft opgetekend over …

Lees verder