Bouwhuis Café

banner

Thema: De Gezonde Stad en de toekomst van het Groene Erfgoed in Apeldoorn.

In de jaren zeventig werden bij de bouw van uitbreidingswijken in Nederland nieuwe concepten toegepast voor de aanleg van de openbare ruimte en groenstructuren.
Een belangrijke vraag is wat de oorspronkelijke concepten voor groene ruimten in post-65 wijken en steden waren en hoe ze ons kunnen leiden naar hedendaagse uitdagingen met betrekking tot ecologie, groene waarden en openbare ruimte.

In het kielzog van de Club van Rome werd toen het bewustzijn van het ecologische en psychosociale belang van groene ruimten aangewakkerd, dat zijn weerslag kreeg in woonerven, natuurlijke parkaanleg en veel ruimte voor fietsers en voetgangers.
Door de komende plannen voor verdichting in Apeldoorn en financiële beperkingen zal het groen steeds meer onder druk komen te staan.

In welk opzicht biedt het nieuwe groenprogramma voor de binnenstad hier weerstand tegen?
De bedoeling is dat we het deze avond gaan hebben over hoe belangrijk de groene ruimten zijn voor het verbeteren van de klimaatbestendigheid en het verbeteren van de biodiversiteit en de gezondheid van de bewoners.

Met bijdragen van landschapsarchitecten/ ontwerpers openbare ruimte Henk Barkhof en Mirjam Koevoet en stedenbouwkundige Henry Huiskamp

Let op: Dit Bouwhuiscafé is nu op donderdag!

Toegang: gratis

Aanmelden via e-mail: info@architectuurcentrumbouwhuis.nl

Of kijk HIER