Gerealiseerde publicaties en objecten

Het Erfgoedplatform Apeldoorn (EPA) ondersteunt ook initiatieven behoeve van het realiseren van publicaties en renovatie en herplaatsen van objecten die te maken hebben met het erfgoed in Apeldoorn.

Zij doet dit o.a. via het Fonds Apeldoornse Historische Publicaties  (FAHP) Via dit fonds kan een bijdrage worden geleverd en een extra stimulans worden gegeven aan nieuwe historische publicaties over Apeldoorn. Er is veel belangstelling voor lokale geschiedenis. Dat kan via activiteiten, maar nu dus ook via publicaties.

Het fonds is in het verleden door de gemeente Apeldoorn gestart, maar was nagenoeg leeg. Het Erfgoedplatform heeft het fonds nu opnieuw gevoed met een bijdrage van €10.000,- en probeert via andere wegen (bv middels crowd funding of schenkingen) het fonds verder te laten groeien.
Daarmee kan het een stimulans bieden om meer informatie over de rijke Apeldoornse geschiedenis te publiceren.

dorpstraat hotel de veluwe

ANBI Verklaring

Lees hier de criteria en de procedure.

Met hulp van het fonds gerealiseerde publicaties en objecten

Biografie H.C. van der Houven van Oordt

thumb Biografie H.C. van der Houven van Oordt H.C. van der Houven van Oordt ontwikkelde de wijk De Parken. Geboren in 1837 uit het geslacht van de suikerzakjes bekende Rotterdamse fabrikant Van Oordt. Hij verhuisde vanuit Heerde in 1875 naar Apeldoorn en …

Lees verder

Vluchteling in eigen land

thumb In het voorjaar 2022 was de gehele oplage van het boek  vluchteling in eigen land volledig uitverkocht. Inmiddels is er een tweede druk verschenen. Dit boek gaat over de evacuatie van Arnhem in september 1944. Er komen ruim twintig oud – …

Lees verder

'Berg en Bos, een verrassende ontdekking'

thumb (deel 7 in de serie Wijk in Beeld) 'Welkom in Berg en Bos, wellicht de mooiste wijk van Nederland. Gedrapeerd over een glooiend, bebost terrein met meanderende straten en prachtige villa’s, en een rijke geschiedenis die teruggaat tot in de ijzertijd. …

Lees verder

Kanaaloevers Apeldoorn

thumb De auteurs Evelien van Es, Daniël Kipp en Huub Selen geven in dit boek de geschiedenis van een ontwikkelproces van jaren. Het plan voor de transformatie van de kanaaloevers van industrie- naar woongebied is ooit door stedenbouwkundige Rein Geurtsen …

Lees verder

Wat doen de eieren?

thumb 22 september 2018 verscheen in het kader van de bedrijvenserie het boek “Wat doen de eieren”. De uitstekende samenwerking tussen de publicatiefondsen van de VOA en het Erfgoedplatform Apeldoorn en de sponsoring van de heer Aart Heinen van de …

Lees verder

De Grift en haar stroomgebied

thumb De uitgave van “De Grift en haar stroomgebied” bevat een beschrijving van de Grift als zelfstandige beek met een beschrijving van elke beek  die in de Grift uitmondt. In beknopte vorm wordt ook aandacht gegeven aan de beken die niet op de Grift …

Lees verder

Sparta, Vernuft & volharding

thumb In 1917 werd in Apeldoorn de firma ‘Verbeek en Schakel, grossierderij in rijwielen en onderdelen’ opgericht. Deze firma zou van lokale fietsenmaker uitgroeien tot één van de belangrijkste producenten van (motor)fietsen, brommers en meer recent van …

Lees verder

De Wenumse Watermolen

thumb Symbool voor zeven eeuwen geschiedenis van de buurtschappen Wenum en Wiesel. De Wenumse Watermolen kent een geschiedenis van meer dan 7 eeuwen. De molen is de enige nog in werking zijnde door water aangedreven korenmolen in de gemeente Apeldoorn en …

Lees verder

Stiekem trots op Apeldoorn

thumb Wat is Apeldoorn nou eigenlijk, een stad of een dorp? Dit boek doet een poging het karakter, het eigene van Apeldoorn te doorgronden. Dat gebeurt aan de hand van anekdotische verhalen over het verleden van Apeldoorn, van opiniërende epistels van de …

Lees verder

Geschiedenis van het Apeldoorns Kanaal

thumb Eeuwenlang telt de Veluwe economisch, landschappelijk en geografisch niet mee. Een achtergebleven en woest gebied, moeilijk begaanbaar. In kleine dorpen en buurtschappen proberen keuterboertjes het hoofd boven water te houden op de schrale en …

Lees verder

Gaslantaarn

thumb De Vereniging Oud Apeldoorn (VOA) heeft tijdens het festival 'Gemaakt in Apeldoorn' in 2016 een oude gaslantaarn, die ooit in Apeldoorn heeft gestaan, gekregen van de familie Wardenier uit IJmuiden. De opa van schenker Jaap Wardenier, was directielid …

Lees verder

Voor en tijdens de oorlog

thumb Belevenissen van een jongmens uit Apeldoorn, opgetekend door Maut Kool. Maut Kool heeft Duitsland nog als vakantieland gekend voor Hitler aan de macht kwam. Hij zag hoe veel Duitsers in de crisisjaren Hitler het voordeel van de twijfel gaven. Met …

Lees verder