Energietransities door de jaren heen: niets nieuws onder de zon