Historisch Café - Terugkijken

banner

Historisch Café in het teken van de Atlas van Apeldoorn (Wijk Berg en Bos)

Kijk hier het hele programma integraal terugkijken tot 7 mei.
(Je kunt de pauzes doorscrollen)

Tijdens deze online bijeenkomst van het Historisch Café stond de ‘Atlas van Apeldoorn: Berg en Bos’ centraal. De ‘Atlas van Apeldoorn’ is een samenwerking tussen CODA en leden van het Erfgoedplatform, wijkbewoners en andere samenwerkingspartners waarin jaarlijks één wijk of dorp in de gemeente Apeldoorn in de schijnwerpers wordt gezet. Dit jaar is dat de Apeldoornse wijk Berg en Bos. 

De volgende thema’s werden behandeld:

  • Berg en Bos tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog (door Frederik Erens)
  • De vijf villa’s van Wils (door Alex Donswijk)
  • De Atlas van Apeldoorn: Berg en Bos (door Arjan Speelman).

Frederik Erens - Berg en Bos & de Tweede Wereldoorlog

De presentatie gaat over de wijk Berg en Bos tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog. Een rustige en betrekkelijk afgelegen wijk in het groen, die in de oorlogsjaren steeds meer te verstouwen kreeg: Jodenvervolging, inkwartiering en vestiging van verschillende bestuursinstanties uit Den Haag. Een wijk die in 1943 nog ternauwernood ontsnapte aan een vliegramp, maar in 1946 alsnog hard werd getroffen. Deze lezing reconstrueert de meest turbulente periode uit het bestaan van de wijk.

Alex Donswijk - De vijf villa's van Wils

De oorsprong van de wijk Berg en Bos is nauw verbonden met de Antwerpse koopman J.C. Wils. De gronden aan de Westkant van Apeldoorn waren rond 1845 een kaal terrein dat schaars begroeid was met heide. Nadat Wils grote stukken grond had opgekocht, veranderde het aanzien van dit gebied door de aanplant van dennenbomen. Wils liet ook een 5-tal villa’s bouwen. Zij waren allen gelegen aan de Soerenseweg. Deze lezing gaat in woord en beeld over met name deze 5 villa’s die in feite de eerste bebouwing waren. Waar stonden zij en bestaan zij nog?

Arjan Speelman - Berg en Bos: Het boek 

Arjan Speelman geeft een korte toelichting op het boek dat in het kader van de ‘Atlas van Apeldoorn: Berg en Bos’ binnenkort wordt uitgebracht. Daarnaast is er het alom bekende nieuwsblok waarin een (digitale) activiteit bij het publiek onder de aandacht gebracht kan worden, en natuurlijk ontbreekt ook de column van CODA directeur Carin Reinders niet.

En verder...

Voor de pauze het alom bekende nieuwsblok waarin aanwezigen een minuut de tijd krijgen om een activiteit bij het publiek onder de aandacht te brengen. Natuurlijk ontbreekt ook de column van CODA directeur Carin Reinders niet.