Bouwhuis Café

banner

Presentatie en debat over de Apeldoornse binnenstad: van place to buy naar place to be.
Met gemeentelijk projectleider binnenstad Arno Klein Goldewijk
Landschapsarchitect Steven Delva van Delva Landscape architects/urbanism

Het komende jaar zal de binnenstad van Apeldoorn  grote veranderingen ondergaan.  De stad gaat verdichten en de hoogte in.

Op het Hertzberger Parc  verschijnen op termijn twee woontorens, het voormalige stadskantoor Westpoint transformeert tot een massief woongebouw en op de hoek Hofstraat/Hoofdstraat  (van Berlo locatie) verrijst de hoogste woontoren. Er worden straks 500 nieuwe appartementen toegevoegd, maar wat betekent deze omvangrijke verstedelijking in een toch al versteende binnenstad?  Wie wil daar gaan wonen?
De vraag is hoe gaan we ervoor zorgen dat met deze geplande 500 nieuwe woningen bewoners ook op snikhete dagen prettig wonen? Groen koelt de stad en zorgt dat het water ons niet naar de lippen stijgt!

  • Een eerste aanzet tot vergroening van de binnenstad is een presentatie door gemeentelijk projectleider Arno Klein Goldewijk van de inmiddels gereedgekomen klimaatbestendige ontwerpen in de Marktstraat en Beekstraat. Hij zal ook aangeven welke groenverbindingen er op termijn met andere binnenstedelijke gebieden gelegd gaan worden.
  • Vervolgens zal Steven Delva van DELVA  Landscape architecture/Urbanism laten zien hoe je groen en architectuur kan integreren bij hoogbouw zoals de woontoren aan de Hofstraat/hoek Hoofdstraat. De Hofstraat is bij uitstek een versteende straat, waar bewoners, de horeca en retail gebaat zijn bij meer groen in hun directe omgeving.

>> Lees meer en geef je op