Fietstocht Hooilanden en Bussloo

banner

Het Fietsgilde Apeldoorn houdt op donderdag 24 mei a.s. een recreatieve fietstocht door de Hooilanden naar Bussloo.
Het gebied rond Klarenbeek heeft een dermate hoge grondwaterstand dat het alleen geschikt is als hooiland. In dit gebied ligt ook de recreatieplas Bussloo.